Bù điểm Siêu cấp 36

Các bạn Boomer thân mến!

Mùa giải Siêu cấp 36 đã bước vào giai đoạn kết thúc. Một số Boomer vì lý do riêng nên bị thiếu điểm. Để đáp ứng nguyện vọng bù điểm, Đầu Đinh sẽ tiến hành:

  • Bỏ hạn chế 2000 WP mỗi ngày. 

Thời gian tiến hành: Đến khi kết thúc mùa giải Siêu cấp 36.

Lưu ý:

Sự kiện này mở đề các Boomer bù điểm Siêu cấp bị thiếu. Nếu Boomer nào trục lợi hơn 10.000 WP/ngày hoặc Điểm tối đa thì sẽ bị Khóa 30 ngày và reset toàn bộ cấp và điểm siêu cấp theo như quy định của Kênh Siêu cấp nhé!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hãy tiếp tục cùng tham gia các sự kiện hấp dẫn của Boom nhé.

Đầu Đinh kính báo!