Để nhanh chóng nhận được những giải thưởng của các sự kiện hay chương trình của Boom Online, các bạn hãy xác nhận thông tin cá nhân vào trang "Đăng ký nhận giải":

Bước 1:

Bạn lên website Boom và nhấp vào nút "Đăng ký nhận giải"

Bước 2:

Bạn sẽ nhìn thấy giao diện Đăng nhập. Bây giờ hãy dùng tài khoản VP để đăng nhập vào:

Bạn đăng nhập thành công sẽ thấy được giao diện sau:

Bước 3:

Bây giờ bạn hãy nhấp vào nút " Đăng ký nhận quà" bên tay trái giao diện:

Bước 4:

Tiếp theo, hãy chọn tên chương trình mà bạn đã trúng giải hoặc tham gia rồi nhấn nút Đồng ý:

Bước 5:

Bây giờ bạn hãy điền những thông tin cá nhân. Nếu bạn tham gia chương trình nào thì hệ thống đã cập nhật sẵn một vài thông tin của bạn khi tham gia chương trình đó:

Bước 6:

Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, bạn nhấn nút Đồng ý. Sẽ thấy xuất hiện:

Bạn đã hoàn thành phần đăng ký.